Εξειδικευμένα προγράμματα φυτοπροστασίας

Η αναγκαιότητα για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων έχει οδηγήσει στην αύξηση των ελέγχων αλλά και την θέσπιση αυστηρής Νομοθεσίας, τόσο Εθνικής όσο και Κοινοτικής που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια των φυτοφαρμάκων (MRL) στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες διακίνησης τροφίμων, ή αλυσίδες Super Market, έχουν καθιερώσει δικά τους πρότυπα και ελέγχους στα προϊόντα που προμηθεύονται από τους παραγωγούς. Η Quality Agro Solution, με πολύχρονη εμπειρία στην ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και εμπεριστατωμένη γνώση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σε σχέση με τη φυτοπροστασία και την υπολειμματικότητα των φυτοφαρμάκων, είναι σε θέση να οργανώσει και να παρακολουθήσει εξατομικευμένα προγράμματα φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, βάζοντας ως πρωταρχικό στόχο τις αυξημένες αποδόσεις της καλλιέργειας με τη μικρότερη δυνατή χρήση των φυτοφαρμάκων.