ΠΡΟΤΥΠΟ QS – QUALITY SCHEME FOR FOOD

Το πρότυπο QS

Το πρότυπο QS, αποτελεί ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τα τρόφιμα, το οποίο ελέγχει την παραγωγή προϊόντων, σε όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας από την παραγωγή τους ως την διακίνηση και την πώληση τους. Το σύστημα QS προήλθε από μια εθελοντική πρωτοβουλία των ενώσεων και οργανώσεων της βιομηχανίας τροφίμων ως απάντηση στην κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών. Συντάχθηκε το 2001 στη Γερμανία με σκοπό την προστασία των καταναλωτών. Κύριοι τομείς του είναι η διασφάλιση της ποιότητας κατά την παραγωγή πουλερικών, κρέατος και των προϊόντων του αλλά και κατά την παραγωγή φρούτων, λαχανικών και πατάτας. Καθορίζει και ελέγχει κριτήρια παραγωγής και πώλησης σε κάθε τους στάδιο. Για τα φρούτα, τα λαχανικά και την πατάτα, το πρότυπο απαιτεί την καταγραφή αρχείων με την καταχώρηση του παραγωγού, της καλλιέργειας, τη συγκομιδή, τη μεταποίηση και την πώληση του (χονδρική και λιανική). Για τα πουλερικά, το κρέας και τα προϊόντα του, απαιτεί να τηρούνται καταγραφές από τις ζωοτροφές μέχρι και τη λιανική πώληση.

 

Το πρότυπο QS απευθύνεται:

Σε εταιρείες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας κρέατος, προϊόντων κρέατος, πουλερικών, ζωοτροφών, φρούτων, λαχανικών και πατάτας με εξαγωγικό ενδιαφέρον κυρίως στην Γερμανία.

 

Οφέλη εφαρμογής του προτύπου:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών λόγω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων
  • Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εργαλείο για άνοιγμα των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες και αυστηρές απαιτήσεις
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στο προσωπικό αλλά και σε πελάτες
  • Μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με άλλα πρότυπα ποιότητας
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο λογότυπο
  • Προωθεί τη διαφάνεια στις παραγωγικές διαδικασίες και εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα