Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Εκπαιδεύσεις παραγωγών

Τα έμπειρα καταρτισμένα στελέχη της εταιρείας μας, θεωρώντας τον πρωτογενή τομέα ως ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού οργανώνοντας εκπαιδεύσεις που αφορούν εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή, καλλιεργητικές τεχνικές, ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, βιολογική γεωργία κ.α.

Στόχος των εκπαιδεύσεων των παραγωγών είναι η βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών μέσα από τεχνικές που αυξάνουν τις αποδόσεις, προάγουν το περιβάλλον και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι θεματικές ενότητες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των παραγωγών και ενδεικτικά αφορούν εφαρμογή κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, καλλιεργητικές τεχνικές, ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία κ.λπ.

Εκπαιδεύσεις στελεχών

Στα πλαίσια της εφαρμογής ορθών πρακτικών που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια καθώς και την ποιότητα τροφίμων ορθής βιομηχανικής πρακτικής διοργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στα στελέχη των εταιρειών που μας εμπιστεύονται με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους προς όφελος της επιχείρησης αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Σκοπός μας είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων, σε ένα ηθικά οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον αλλά και η προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Ενημερώσεις παραγωγών

Σκοπός μας είναι οι παραγωγοί να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τα θέματα που τους αφορούν και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει συστήματα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών. Οι ενημερώσεις γίνονται με sms, από την σελίδα της εταιρείας όπου αναρτούμε συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και με e-mail ή με τα social media.