Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Δευτερογενής Τομέας

ISO 22000:2018 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ελέγχουν τους κινδύνους (safety hazards), ώστε τα τρόφιμα που παραδίδουν να είναι ασφαλή για κατανάλωση. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

ΒRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Το πρότυπο BRC, αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Ένωση Πωλητών Λιανικής για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ιδιωτική ετικέτα, προϊόντα προς εξαγωγή ή προϊόντα που προορίζονται για αλυσίδες Super Market. Σκοπός του προτύπου είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, αποθήκευση και διανομή τους. Είναι αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης GFSI. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και παρουσιάζουν εξαγωγικό χαρακτήρα.

IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD

Το πρότυπο IFS αναπτύχθηκε από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής και σκοπό έχει την αξιολόγηση και στήριξη επιχειρήσεων που εξάγουν τα προϊόντα τους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ιδιωτική ετικέτα ή σε αλυσίδες Super Market. Καθορίζει όλες τις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια, και την ποιότητα τροφίμων. Απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης (εκτός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή).

FSSC 22000 – FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

Το πρότυπο αυτό, αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και είναι ένα σχήμα πιστοποίησης για Συστήματα Ασφαλείας Τροφίμων που βασίζεται στο πρότυπο ISO 22000:2018 και στο πρότυπο PAS 220:2008. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης και έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΟ HACCP

Το HACCP Plan είναι μια διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SQF CODE

Το SQF Code συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Safe Quality Food του συνδέσμου Food Marketing Institute των ΗΠΑ και καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις τροφίμων. Το πρότυπο αυτό, απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων και έχουν εξαγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

ΠΡΟΤΥΠΟ QS – QUALITY SCHEME FOR FOOD

Το πρότυπο QS (Quality Scheme of Food – Wholesalers), είναι ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας και συνδέει όλα τα παραγωγικά στάδια σε ένα δυναμικό σύστημα από την πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση των τροφίμων. Απευθύνεται σε εταιρείες με εξαγωγικό ενδιαφέρον κυρίως στην Γερμανία.

Tesco Nature’s Choice (TNC)

Το πρότυπο Tesco Nature’s Choice, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την ομώνυμη Βρετανική αλυσίδα Super Market, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα τρόφιμα που παραλαμβάνει, παρήχθησαν σύμφωνα με τις αρχές ορθής γεωργικής πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την υγεία των εργαζομένων.

ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Είναι ένα σύστημα επιλογής και ελέγχου των κατάλληλων προμηθευτών φρέσκων φρούτων και λαχανικών που ανέπτυξε η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων.