Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Σύσταση Ομάδων Παραγωγών

Μία ομάδα παραγωγών είναι μία αυτοτελής νομική οντότητα (Νομικό Πρόσωπο), η οποία συστήνεται από παραγωγούς (γεωργούς ή κτηνοτρόφους). Η συλλογικότητα αυτή, συν ...

Κατοχύρωση ΠΟΠ-ΠΓΕ

Ως ΠΟΠ μπορεί να κατοχυρωθεί ένα προϊόν το οποίο οφείλει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του στην ιδιαιτερότητα της περιοχής που παράγεται, ενώ ως ΠΓΕ ένα προϊόν το ...