Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Religious Certificates

Πρότυπο Halal

Η λέξη Halal, στα αραβικά σημαίνει το αποδεκτό από τον Ισλαμικό νόμο. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα, με πιστοποίηση Halal, είναι αυτά που επιτρέπεται να καταναλωθούν από μουσουλμάνους. Τα προϊόντα αυτά, τρόφιμα ή μη, ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας καθώς και ιχνηλασιμότητας που αποδεικνύει την καθαρότητα τους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ακόμη και σε τοπικές αγορές, δίνοντας υπεραξία στο τελικό προϊόν τους.

Πρότυπο Kosher

Σύμφωνα με τον Εβραϊκό διατροφικό νόμο, ο οποίος πηγάζει από τη Βίβλο, ο όρος Kosher αναφέρεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τους Εβραίους. Το ομώνυμο πιστοποιητικό, έχει ως απαίτηση τη σωστή επιλογή των πρώτων υλών αλλά και των συστατικών καθώς και τον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται σε παγκόσμιες αγορές καθώς τα προϊόντα με πιστοποίηση Kosher ανοίγουν δρόμο για νέες αγορές και πελάτες.