ΒRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Το πρότυπο BRC

Το διεθνές πρότυπο BRC, θεσπίστηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανικού Εμπορίου (British Retail Consortium – BRC), το 1998, για την αξιολόγηση των παραγωγών που προμηθεύουν προϊόντα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ιδιωτική ετικέτα, προϊόντα προς εξαγωγή ή προϊόντα που προορίζονται για αλυσίδες Super Market. Σκοπός του προτύπου είναι η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και η προστασία των καταναλωτών με την παροχή ασφαλών προϊόντων. Προϋποθέτει τον λεπτομερή έλεγχο στις διαδικασίες παραγωγής, στην ασφάλεια των τροφίμων και στις ορθές πρακτικές. Απαιτείται δηλαδή, η ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύστημα HACCP, έλεγχος παραγωγής και υγιεινής καθώς και διαχείρισης θεμάτων που αφορά το περιβάλλον.

 

Το πρότυπο BRC απευθύνεται:

Το πρότυπο αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, παρουσιάζουν εξαγωγικές δραστηριότητες και θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα που συνεχώς παρέχουν ασφαλή προϊόντα.

 

Οφέλη εφαρμογής του προτύπου:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν
  • Αυξάνει την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των πελατών
  • Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς όλα τα μέλη (προσωπικό, πελάτες)
  • Μειώνει το λειτουργικό κόστος και εξοικονομεί πόρους
  • Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εργαλείο για άνοιγμα των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού