Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – Κομφούζιο

Η δράση 10.1.08 αφορά τη σταδιακή απαγκίστρωση της καλλιέργειας συγκεκριμένων πυρηνόκαρπων από τις μεθόδους χημικής καταπολέμησης λεπιδόπτερων, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.