Φάκελοι Νέων Αγροτών

Από τα προγράμματα ανάπτυξης που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα Νέων Αγροτών καθώς έχει παρατηρηθεί η αύξηση της ενασχόλησης όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων με τον πρωτογενή τομέα. Η ένταξη στο πρόγραμμα, προϋποθέτει την τήρηση κάποιων κριτηρίων. Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας.