Γεωργικοί σύμβουλοι

Στην Quality Agro Solution, θεωρώντας την αγροτική ενασχόληση ως ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας, παρέχουμε υπηρεσίες γεωργικών συμβούλων. Τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) με στόχο την υποστήριξη των αγροτών.Στόχος μας είναι η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και η αύξηση των αποδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης.