Κατοχύρωση ΠΟΠ-ΠΓΕ

Ως ΠΟΠ μπορεί να κατοχυρωθεί ένα προϊόν το οποίο οφείλει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του στην ιδιαιτερότητα της περιοχής που παράγεται, ενώ ως ΠΓΕ ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από μία συγκεκριμένη περιοχή η οποία χρησιμοποιείται στον χαρακτηρισμό του και παράγεται εντός των ορίων της.

Η κατοχύρωση των Ελληνικών προϊόντων ως ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) είναι μία διαδικασία με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την προβολή του προϊόντος σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Quality Agro Solution, με υπευθυνότητα, αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για την κατοχύρωση προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ καθώς και την υποστήριξη του φακέλου καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι την καταχώρηση στο Κοινοτικό Μητρώο της ΕΕ.