Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία

Το Μέτρο 11, απαρτίζεται από τη δράση11.1.1 που αφορά τη μετατροπή σε βιολογικές καλλιέργειες αλλά και τη δράση 11.2.1 που αφορά τη διατήρηση βιολογικών καλλιεργειών και ανήκει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με αυτό, δίνονται ενισχύσεις στους παραγωγούς που θέλουν να μετατρέψουν ή να διατηρήσουν τις εκάστοτε επιλέξιμες καλλιέργειεςως βιολογικές.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους βιοκαλλιεργητές καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.