Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Πολυλειτουργική θεωρείται μία αγροτική εκμετάλλευση, η οποία πέραν από τον παραδοσιακό της ρόλο (πρωτογενής παραγωγή), δραστηριοποιείται και στους άλλους δύο παραγωγικούς τομείς  δηλαδή στο δευτερογενή, αλλά και στον τριτογενή τομέα. Παράγει δηλαδή εκτός από τοπικά προϊόντα τα οποία μπορεί να εμπορευθεί και άλλα αγαθά, μη εμπορεύσιμα όπως π.χ. τα γεωργικά τοπία. Με αυτό τον τρόπο, κάθε τέτοια γεωργική εκμετάλλευση εστιάζει σε πολλαπλές λειτουργίες και νέες καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές με πολλαπλά οφέλη για τους ιδιοκτήτες μέσω της αύξησης του τουρισμού και της προβολής των προϊόντων τους. Για να ενταχθεί μία γεωργική εκμετάλλευση στο πλαίσιο των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων είναι απαραίτητο να συνταχθεί επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας τριετούς διάρκειας.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου σχεδίου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας.