Σύσταση Ομάδων Παραγωγών

Μία ομάδα παραγωγών είναι μία αυτοτελής νομική οντότητα (Νομικό Πρόσωπο), η οποία συστήνεται από παραγωγούς (γεωργούς ή κτηνοτρόφους). Η συλλογικότητα αυτή, συναποφασίζει και ακολουθεί κοινή δράση για την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων της. Μέσω της συνεργασίας και των προσπαθειών από τα μέλη της, οι απολαβές και συμφέροντα τους είναι συνήθως πολλαπλάσια σε σχέση με τις ατομικές προσπάθειες. Η μορφή αυτή είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις.

Η αναγνώριση ως Ομάδα Παραγωγών μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικρότερο αριθμό παραγωγών ενώ για την αναγνώριση ως Οργάνωση Παραγωγών απαιτούνται περισσότεροι παραγωγοί και μια αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα η οποία εκφράζεται με την αξία της παραγωγής.

Τα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της είναι πολλά και συνοψίζονται στα εξής:

  • Καλύτερη οργάνωση παραγωγής και εμπορίας
  • Βελτίωση ποιότητας και ανταγωνιστικότητας προϊόντων
  • Εξασφάλιση βελτιωμένων τιμών