Έγκριση αίτησης ένταξης στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» της Ομ.Π. Α.Σ. Αγ. Μαρίνας

Εγκρίθηκε η αίτηση ένταξης που είχε κατατεθεί στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» της Ομ.Π. Α.Σ. Αγ. Μαρίνας από την Quality Agro Solution. Έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί.