Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνεται παράταση για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής στους δικαιούχους του μέτρου. Καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση πληρωμής στο ΠΣΕ είναι μέχρι τις 02/04/2020.