ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Α.Σ. ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ

Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ να παρευρεθούν στην εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί την

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 13.30

– Σημείο συνάντησης: το ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ του συνεταιρισμού για να μεταβούμε στον ελαιώνα που έχει επιλεγεί για το σκοπό της εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής: Γεωπόνος κ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ συνεργάτης της QUALITY AGRO SOLUTION

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΛΑΔΕΜΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Η εκπαίδευση είναι σύμφωνα με τη Δράση «Γ.iii.1. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας» στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας των Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-2022.