Ολοκλήρωση της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα το κλάδεμα της ελιάς

Στο πλαίσιο της δράσης Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό», ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα το κλάδεμα της ελιάς.

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Στους παραγωγούς  διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο τόσο στις ανάγκες τους όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και έγινε παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου του κλαδέματος. Στην συνέχεια, ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή του κλαδέματος σε ελαιώνα της περιοχής όπου παρουσιάστηκε στα μέλη της ΟΕΦ ο τρόπος κλαδέματος του ελαιόδεντρου με σκοπό τη διατήρηση της παραγωγής κάθε χρόνο, τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του, καθώς και νέες τάσεις της σύγχρονης ελαιοκαλλιέργειας.