Πρόσκληση στην εκδήλωση απολογισμού δράσεων του προγράμματος ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 14/12/2022 στις 19.00 στην εκδήλωση Απολογισμού δράσεων του προγράμματος ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών στα πλαίσια της εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος του Καν (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014 (περίοδος 2021-2022).