ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IFS v8

Ανακοινώθηκε από τον οργανισμό IFS η νέα έκδοση του προτύπου v8 που αντικαθιστά την v7 που είναι τώρα σε ισχύ. Η εφαρμογή της νέας έκδοσης θα γίνει υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2024 ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν να επιθεωρηθούν με τη νέα έκδοση από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Τα σημεία ενδιαφέροντος της νέας έκδοσης συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Εισάγεται ο όρος IFS STAR: Γίνεται μία υποχρεωτική απροειδοποίητη επιθεώρηση κάθε τρία χρόνια, η οποία θα καταγράφεται στο σύστημα και θα αποδίδει στην επιχείρηση ένα αστέρι, δείχνοντας έτσι την αξιοπιστία της.
  2. Επανέρχεται το B-score ως κατηγορία αποκλίσεων. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν διορθωτικές ενέργειες και να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση τους.
  3. Η επιχείρηση πρέπει να θέτει στόχους για τις 4 διαστάσεις της κουλτούρας της ασφάλειας τροφίμων (εκπαίδευση, εργαζόμενοι, επικοινωνία και μέτρηση απόδοσης)
  4. Γίνεται ευθυγράμμιση του προτύπου με τον Codex Alimentarius (Διατροφικός κώδικας)
  5. Είναι δυνατό να αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, το όνομα του προϊόντος όταν εμπίπτει σε συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων πχ ΠΟΠ ή ΠΓΕ, με αποποίηση ευθύνης καθώς ο οργανισμός IFS δεν πιστοποιεί τα προϊόντα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: https://www.ifs-certification.com/images/ifs_documents/IFS_Food_v8_standard_EN_1681804068.pdf