Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου e-Biofarm Advice στο πλαίσιο του Μ-16 Συνεργασία και Καινοτομία

Την Παρασκευή 23/06/2023 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ιντερνετική συνάντηση της ομάδας έργου e-Biofarm Advice στο πλαίσιο του Μ-16 Συνεργασία και Καινοτομία. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η συνολική πορεία του έργου ως τώρα και τέθηκαν οι επόμενοι στόχοι. Επιπλέον, αναλύθηκε η πρόοδος των εργασιών της κάθε υποομάδας καθώς και οι επόμενες δράσεις τους.

Τα μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν τα εξής:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τσιαφούλη Μαρία
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Νικόλαος Βιδάκης
  • Βιολογική Ανάπτυξη Μεσσαράς (ΒΙΑΝΑΜΕ): Ζαχαρίας Αγγελιδάκης
  • Οινάμπελος Κολινδρού ΕΠΕ: Φανή Αργυροπούλου
  • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Αργυρόπουλος Χαρίσης
  • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Παπαηλιάκης Μιχάλης
  • Quality Agro Solution: Σοφία Καλαϊτζάκη & Ράνια Κασμερίδου