Επιτυχής επαναπιστοποίηση ISO 9001:2015

Η συνεργαζόμενη επιχείρηση “Crystal Solutions” – Υπηρεσίες και υλικά καθαρισμού, https://crystalsolutions.gr/ επαναπιστοποιήθηκε με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός καθώς και η ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγούν στην επιτυχία.

Σύμβουλος Ποιότητας για την ανάπτυξη, εφαρμογή & υλοποίηση συστήματος ISO 9001:2015 – Quality Agro Solution.