ΑΒ Αγροδιασφάλιση

ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε ένα σύστημα επιλογής και  ελέγχου των προμηθευτών φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ενώ συγχρόνως καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους παραγωγούς σε καινοτόμες πρακτικές. Τρεις είναι οι άξονες ελέγχου των προϊόντων:

  • Ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων κατά την παραλαβή τους
  • Εργαστηριακός έλεγχος για υπολείμματα φυτοφαρμάκων
  • Επιθεώρηση προμηθευτών στην μεταποιητική επιχείρηση ή στο αγροτεμάχιο

Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η αξιολόγηση των προμηθευτών ενώ ταυτόχρονα η εξασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

 

Η ΑΒ Αγροδιασφάλιση απευθύνεται:

Είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς είτε σε ομάδες παραγωγών που διαθέτουν τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αλυσίδα Super Market.

 

Οφέλη εφαρμογής:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στο προσωπικό αλλά και σε πελάτες
  • Μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με άλλα πρότυπα ποιότητας
  • Προωθεί τη διαφάνεια στις παραγωγικές διαδικασίες και εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα