Πρότυπο Halal

Το πρότυπο Halal

Η λέξη Halal, στα αραβικά σημαίνει το αποδεκτό από τον Ισλαμικό νόμο. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα, με πιστοποίηση Halal, είναι αυτά που επιτρέπεται να καταναλωθούν από μουσουλμάνους. Τα προϊόντα αυτά, τρόφιμα ή μη, ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής ή θανάτωσης (αν αφορά ζωικά προϊόντα), συσκευασίας καθώς  και ιχνηλασιμότητας που αποδεικνύει την καθαρότητα τους. Τα πρότυπα Halal εγκρίνονται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Halal Integrity Alliance (IHI), που εδρεύει στη Μαλαισία.

 

Το Πρότυπο Halal απευθύνεται:  

Σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. Τέτοιες είναι εισαγωγικές ή εξαγωγικές εταιρείες, διανομείς, έμποροι, μεσίτες, επαγγελματίες logistics, μεταφορείς, ναυτιλιακές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες ή διεθνείς εταιρείες μεταφορών. Ακόμη, σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ακόμη και σε τοπικές αγορές, δίνοντας υπεραξία στο τελικό προϊόν τους.

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής προτύπου

  • Είσοδος ή επέκταση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιες ή τοπικές αγορές
  • Κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για προϊόντα Halal
  • Τα προϊόντα μπορούν να καταναλωθούν τόσο από Μουσουλμάνους όσο και από μη Μουσουλμάνους
  • Προσθήκη υπεραξίας στο προϊόν
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση
  • Αύξηση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων
  • Παγκοσμίως αναγνωρίσιμο λογότυπο