Πρότυπο Kosher

Το πρότυπο Kosher

Σύμφωνα με τον Εβραϊκό διατροφικό νόμο, ο οποίος πηγάζει από τη Βίβλο, ο όρος Kosher αναφέρεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τους Εβραίους. Το ομώνυμο πιστοποιητικό, αφορά τα προϊόντα τροφίμων το οποίο έχει ως απαίτηση τη σωστή επιλογή των πρώτων υλών αλλά και των συστατικών καθώς και τον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων. Το πρότυπο επίσης περιλαμβάνει προαπαιτούμενα όπως ιχνηλασιμότητα, αξιολόγηση επικινδυνότητας, σήμανση κτλ.

 

Το Πρότυπο Kosher απευθύνεται:  

Σε επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται σε παγκόσμιες αγορές καθώς τα προϊόντα με πιστοποίηση Kosher ανοίγουν δρόμο για νέες αγορές και πελάτες. Με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, είναι βέβαιο ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις την καθαρότητας, καθαριότητας αλλά και ποιότητας με αποτέλεσμα να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης.

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του προτύπου

  • Είσοδος ή επέκταση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιες ή τοπικές αγορές
  • Κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για προϊόντα Kosher
  • Τα προϊόντα μπορούν να καταναλωθούν τόσο από Εβραίους όσο και από μη Εβραίους
  • Προσθήκη υπεραξίας στο προϊόν
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση
  • Αύξηση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων
  • Παγκοσμίως αναγνωρίσιμο λογότυπο