2

Ολοκλήρωση της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα το κλάδεμα της ελιάς

Την Τρίτη 15/02/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα το κλάδεμα της ελιάς, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1 «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε ελαιώνα της περιοχής όπου αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα του ορθού τρόπου κλαδέματος της ελιάς με σκοπό τη διατήρηση σταθερής παραγωγής κάθε χρόνο. Ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή των οδηγιών με την έμπρακτη συμμετοχή των μελών της ΟΕΦ.

Τέλος, διανεμήθηκε στους παραγωγούς εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.