Επιδότηση λιπασμάτων: Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Από προχθές 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η λειτουργία της πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις για την ενίσχυση των λιπασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1/10/2021 έως και 30/9/2022.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet και θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα οι οποίες:
α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022,
β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο,
γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022
δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.
Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.
Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:
α. ΑΦΜ της επιχείρησης,
β. αύξοντα αριθμό παραστατικού,
γ. ημερομηνία έκδοσης,
δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).
IMG_20221104_170113 - Αντιγραφή

Ολοκλήρωση της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα την λίπανση της ελιάς

Την Παρασκευή 04/11/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 4η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα “Θρέψη-Λίπανση ελιάς”, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τονίστηκε η αναγκαιότητα της σταθερής λίπανσης στα ελαιόδεντρα με σκοπό τη διατήρηση τόσο της σταθερής παραγωγής όσο και της ποιότητας του ελαιολάδου. Επιπλέον ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτή και των παραγωγών σχετικά με τους κατάλληλους τύπους λιπασμάτων που ενδείκνυνται για την ελαιοκαλλιέργεια  ενώ συζητήθηκε ενδελεχώς ο τρόπος αναγνώρισης των τροφοπενιών στο ελαιόδεντρο.

Διανεμήθηκε επιπλέον, εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες λίπανσης της περιοχής αλλά και των παραγωγών.

 

 

IMG_20221031_164152 - Αντιγραφή

Ολοκλήρωση της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα την λίπανση της ελιάς

Την Δευτέρα 31/10/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 3η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα “Θρέψη-Λίπανση ελιάς”, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναλύθηκε διεξοδικά το θεωρητικό πλαίσιο και η αναγκαιότητα της λίπανσης της καλλιέργειας με σκοπό τη διατήρηση της σταθερής ποιότητας αλλά και της παραγωγής κάθε χρόνο. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτή και των παραγωγών σχετικά με τους κατάλληλους τους τύπους των λιπασμάτων που ενδείκνυνται για την λίπανση της ελιάς αλλά και στην αναγνώριση των τροφοπενιών του δέντρου.

Διανεμήθηκε επιπλέον, εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες λίπανσης της περιοχής αλλά και των παραγωγών.

IMG_20221007_173215 - Αντιγραφή

Ολοκλήρωση της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα την φυτοπροστασία της ελιάς

Την Παρασκευή 07/10/2022 ολοκληρώθηκε η 3η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα την φυτοπροστασία στην ελιά, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Η φυτοπροστασία στην ελιά είναι ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους παραγωγούς, οι οποίοι με την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ενημερώθηκαν σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές στην φυτοπροστασία, εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών της ελιάς ενώ ο διάλογος που ακολούθησε με τον εκπαιδευτή βοήθησε στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπεριστατωμένων γνώσεων. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις εναλλακτικές μορφές καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών της ελιάς με στόχο της προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την διασφάλιση της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.

Διανεμήθηκε επιπλέον, εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της φυτοπροστασίας στην ελιά καθώς και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παραγωγών και τις συνθήκες τις περιοχής.

 

 

IMG_20220524_193334

Ολοκλήρωση της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα τους εμβολιασμούς στην ελιά

Την Τρίτη 24/05/2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα τους εμβολιασμούς στην ελιά, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1 «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας γεωπόνο κ. Σπύρο Κοσιώρη, καθηγητή στο ΕΛΜΕΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι διάφοροι τύποι εμβολιασμού στην ελιά και ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή τους σε ελαιώνα που είχε επιλεγεί για τον σκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι παραγωγοί συμμετείχαν έμπρακτα εκφράζοντας απορίες και κάνοντας διάλογο με τον εκπαιδευτή.

Διανεμήθηκε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό στους παραγωγούς που περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο των εμβολιασμών στην ελιά.

2

Ολοκλήρωση της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα το κλάδεμα της ελιάς

Την Τρίτη 15/02/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών με θέμα το κλάδεμα της ελιάς, στα πλαίσια της δράσης Γ.ΙΙΙ.1 «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό».

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε ελαιώνα της περιοχής όπου αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα του ορθού τρόπου κλαδέματος της ελιάς με σκοπό τη διατήρηση σταθερής παραγωγής κάθε χρόνο. Ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή των οδηγιών με την έμπρακτη συμμετοχή των μελών της ΟΕΦ.

Τέλος, διανεμήθηκε στους παραγωγούς εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.

 

285264890_2863297870636889_3147861372979221029_n

Ολοκληρώθηκε η 2η εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα την φυτοπροστασία της ελιάς.

Την Τετάρτη 01/06/2022, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου, στο πλαίσιο της δράσης  Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» με θέμα, ένα από τα ζητήματα που απασχολεί ευρέως τον σύγχρονο ελαιοπαραγωγό: Η φυτοπροστασία στην ελιά.

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Οι παραγωγοί της ΟΕΦ έδειξαν απαράμιλλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ενώ αναλύθηκαν εκτενώς θέματα όπως η καταπολέμηση του δάκου καθώς και άλλων σημαντικών εχθρών και ασθενειών της ελιάς, δίνοντας πρωταρχικά έμφαση σε εναλλακτικές μορφές καταπολέμησης με στόχο την προστασία της υγείας των παραγωγών αλλά και του περιβάλλοντος.

Στους παραγωγούς διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, και στην συνέχεια ακολούθησε εκτενής διάλογος μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων παραγωγών με σκοπό την επίλυση αποριών και την διάδοση των γνώσεων.

 

Ολοκλήρωση της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα το κλάδεμα της ελιάς

Στο πλαίσιο της δράσης Γ.ΙΙΙ.1. «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό», ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση με τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου με θέμα το κλάδεμα της ελιάς.

Η διοργάνωση έγινε από την Quality Agro Solution και η πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών έγινε από τον συνεργάτη της εταιρείας και γεωπόνο στο ΕΛΜΕΠΑ κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη.

Στους παραγωγούς  διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο τόσο στις ανάγκες τους όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και έγινε παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου του κλαδέματος. Στην συνέχεια, ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή του κλαδέματος σε ελαιώνα της περιοχής όπου παρουσιάστηκε στα μέλη της ΟΕΦ ο τρόπος κλαδέματος του ελαιόδεντρου με σκοπό τη διατήρηση της παραγωγής κάθε χρόνο, τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του, καθώς και νέες τάσεις της σύγχρονης ελαιοκαλλιέργειας.

 

IMG_20221007_180636

Η Quality Agro Solution καλεί τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών στην εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 16.00 με θέμα: Θρέψη – Λίπανση ελιάς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελιανών καλεί τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Αγγελιανών στην εκπαιδευτική συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 16.00 με θέμα: Θρέψη και λίπανση στην ελιά. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αφορά στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ορθολογική λίπανση ελιάς
 • Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την υγιή ανάπτυξη & καρποφορία της ελιάς
 1. Ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων
 • Αναγνώριση των θρεπτικών ελλείψεων στα ελαιόδεντρα
 1. Επεμβάσεις διόρθωσης τροφοπενιών
 • Τρόπος και χρόνος εφαρμογής των κατάλληλων λιπασμάτων

 

Ο τόπος συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ είναι το γραφείο του συνεταιρισμού όπου στη συνέχεια θα μεταβούμε σε επιλεγμένο ελαιώνα για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο χωράφι.

 

 

Εκπαιδευτής: Μιχάλης Παπαηλιάκης – Γεωπόνος στο ΕΛΜΕΠΑ

Διοργάνωση: Quality Agro Solution

Η Quality Agro Solution καλεί τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου στην εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 16.00 με θέμα: Θρέψη – Λίπανση ελιάς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χουδετσίου καλεί τα μέλη της ΟΕΦ / Α.Σ. Χουδετσίου στην εκπαιδευτική συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 16.00 με θέμα: Θρέψη και λίπανση στην ελιά. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αφορά στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ορθολογική λίπανση ελιάς
 • Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την υγιή ανάπτυξη & καρποφορία της ελιάς
 1. Ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων
 • Αναγνώριση των θρεπτικών ελλείψεων στα ελαιόδεντρα
 1. Επεμβάσεις διόρθωσης τροφοπενιών
 • Τρόπος και χρόνος εφαρμογής των κατάλληλων λιπασμάτων

 

Ο τόπος συνάντησης με τα μέλη της ΟΕΦ είναι το ελαιουργείο του συνεταιρισμού όπου στη συνέχεια θα μεταβούμε σε επιλεγμένο ελαιώνα για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο χωράφι.

 

 

Εκπαιδευτής: Μιχάλης Παπαηλιάκης – Γεωπόνος στο ΕΛΜΕΠΑ

Διοργάνωση: Quality Agro Solution